ADI 201Y Singlemetod Processanalysatorer

Titrolyzer ADI 2016

201Y-serien kan användas för analys och kontroll av våtkemiska processer inom en mängd olika områden.

Utprovade applikationer med tekniker som titrering, jonselektiv mätning och coulometri. Med en smart modulär design av våtdelarna och speciellt utvecklade analysmetoder tar instrumentet hand om kalibrering och resultatvalidering helt igenom automatiskt. Din garanti för pålitlig processövervakning och kontroll, dag som natt.

Utmärkande egenskaper

  • Modulär design betyder smidig konfiguration till de flesta applikationer
  •  
  • Modulär design betyder smidig konfiguration till de flesta applikationer
  •  
  • Funktionellt användargränssnitt med programmerbara makron gör systemet lätthanterligt
  •  
  • Skyddskapslad enligt IP66/NEMA 4 för tuffa industrimiljöer
  •  
  • System kan anpassas för Karl Fischer-bestämning av vatteninnehåll.
  •  

Analysatorer anpassade för dina behov

Metrohm Process Analytics kan sätta samman och leverera flera varianter av lösningar och system så att de passar de flesta användningsområdena inom processindustrin, förkonditionering av prover inkluderat.

System från en analysator i kombination med en enkel provpanel till systemlösningar med förvaringsplats, rörledningar, kabeldragningar och gränssnitt.

Rostfritt stål: när hygienen är det viktiga

Hölje i rostfritt stål är ett valbart alternativ i 201Y-serien och speciellt anpassat för livsmedels- och dryckesindustrin där hygienen är mycket viktig.

En vattentät design klarar de stränga hygieniska rengöringsprocedurerna utan att du behöver vara bekymrad för rost och korrosion. Dessa system är också lämpliga för tuffa kemiska miljöer där korrosion är oundvikligt.

Titrolyzer för snabba och exakta våtkemiska analyser

ADI 2016 är en analysator som bygger på potentiometrisk titrering. Byretter med hög precision och elektroder med hög prestanda, garanterar exakta resultat.

En absolut analysmetod som använder specifika elektroder och titranter, så att du kan välja ut och analysera det absolut viktigaste. Ingen kalibrering behövs. Titrermetoden är lämplig för en mängd standardiserade metoder som innefattar våtkemiska applikationer.

Jonanalysator med unik metodik

Den speciellt utvecklade metoden Dynamic Standard Addition (DSA) med multikalibreringskurvor gör ADI 2018 lämplig för absoluta mätningar, med förbättrad exakthet och stabilitet i låga eller höga koncentrationer. Den unika DSA-metoden kännetecknas av automatisk validering av mätningarna och att matriseffekter i proverna därför kan uteslutas. Något som samtidigt bidrar till exaktheten i mätningarna.
Automatiska kalibreringsintervaller garanterar att den jonselektiva elektroden fungerar som den ska inom de förinställda gränsvärdena. Ett alarm utlöses om elektroden behöver rekonditioneras eller bytas ut.

Coulorimeter med fotometer ger dig hög prestanda

Den färgmetod som du använder idag kan direkt överföras till online ADI 2019 och på ett enkelt sätt genomförs analyserna.

Modern LED-teknologi används i en kompakt fotometermodul, med hög optisk prestanda och känslighet för säkerställande av reproducerbara och korrekta resultat i låga koncentrationsområden. Temperatureffekter i proverna som kan äventyra trovärdigheten i analysresultaten, undviks med termostaterade kyvetter. Resultaten som levereras är pålitligt underlag för processoptimering.


För nedladdning