2060 IC Processanalysator

2060 IC Processanalysator möjliggör anpassad jonkromatografiövervakning on-line av industriella processer med flera parametrar och strömmar.

Baserat på 2060-analysplattformen online är 2060 IC Processanalysator ett komplett och flexibelt system för online-övervakning av jonföreningar i vattenhaltiga medier från ng/L till %-koncentrationer.2060 IC Process Analyzer: Online monitoring of industrial processes

Nyckelfunktioner

 • Flexibel

  Kombinera flera skåp och placera dem till och med på olika platser i anläggningen


 • Mångsidig

  Bestäm flera parametrar parallellt i en analys


 • Precis

  Uppnå högprecisionsanalyser av ett brett spektrum av analyter med flera typer av detektorer


 • Autonom

  Oövervakad drift, dygnet runt kombinerad med kontinuerlig elueringsgenerering


  Kontakta oss för mer info


Fokuserade applikationer, oberoende av vilken bransch

2060 IC Processanalysator kan utföra en mängd olika applikationer. Den kan övervaka aminer under syntesen för att analysera anjoner och katjoner i vatten som tas direkt från en flod. Applikationer som redan används i laboratoriet kan överföras direkt till 2060 IC Processanalysator utan problem. 2060 IC Processanalysator  kan integreras i följande branscher:

 • Energi/kraftverk
 • Ytbehandling
 • Kemisk
 • Mat och dryck
 • Miljö/avloppsvatten

Applikationer med 2060 IC Processanalysator

En mängd alternativ för processanalys

Med integrerad vätskehantering och tillverkning av eluent gör 2060 IC Processanalysator kalibrering och validering så enkelt som bara att trycka på en knapp.

Applikationsflexibiliteten är stor. I varje analysator kan upp till tolv våta delmoduler konfigureras med exempelvis provpreparering och anslutning av upp till 20 provströmmar.

2060 IC Process Analyzer behöver ultrarent vatten för att köra analyser. För säker drift och bekvämlighet kan ultrarent vatten genereras kontinuerligt inline med PURELAB® flex 5/6 från ELGA®. 2060 IC processanalysator är det enda instrumentet på marknaden som har ett trycklöst alternativ för vattentillförsel. På så sätt blir slitaget minimalt, utbytena av reningsförpackningarna färre och kostnaderna mindre.


Från lab till processen

Den inbyggda jonkromatografen är kärnan i 2060 IC Process Analyzer. Utformad för autonom drift med fullständig precision, baserat på vår solida kunskap och breda erfarenhet som ledande inom denna teknik.

Många laboratoriemetoder som har utvecklats genom åren av våra experter på Metrohm kan överföras direkt till 2060 IC Processanalysator. Det gör övergången från arbetskrävande laboratorieanalyser till kontinuerlig online-övervakning enkel.

2060 IC Processanalysator kan anslutas till upp till 20 provströmmar för tidsbesparande sekventiell analys. Med den våta delens arkitektur och möjligheten att kombinera flera skåp blir det genomförbart. Till och med, med placering på flera olika ställen i anläggningen.

Ladda ner vår broschyr och få en direkt jämförelse mellan  off-line, at-line, online och in-line analyser

Programvara optimerad för processmiljöer

2060 IC Processanalysator har en unik programvara för automatiserad jonkromatografianalys och processtyrning on-line.

Vår 2060-programvara är mer än en genomsnittlig instrumentprogramvara. Den är utformad för att effektivt programmera och kontrollera analysatorn för industriella applikationer. Genom att använda så kallade "tidsprogrammeringsblad" visas analysatorns programkörning i en tydlig grafisk tidslinje.

Larm kan programmeras för att övervaka analysatorns aktuella status och data kan kommuniceras med hjälp av en mängd olika processkommunikationsprotokoll (t.ex. Modbus eller Discrete I / O).

I bakgrunden kontrollerar MagIc Net analysatorns IC-hårdvara, samlar in relevant information som genereras av systemet och presenterar analysdata på ett tillgängligt sätt.

Mer om MagIC Net

Ladda ner