Bestämning av upplöst syre i vatten: Titrering eller direkt mätning?

I denna vitbok jämförs två olika metoder för analys av upplöst syre, titrering och direktmätning. En hjälp för analytiker att avgöra vilken metod som är mest lämpad för deras specifika tillämpningar.

Vad du kommer att lära dig av den här vitboken:

  • Vad är upplöst syre?
  • Hur man bestämmer halten upplöst syre i vatten
  • Winkler-titrering (enligt ISO 5813, EN 25813, ASTM D888, EN ISO 5815-1, ISO 5815-2)
  • Mätning av upplöst syre med elektrokemiska sensorer (enligt EN ISO 5814, ASTM D6764, EN ISO 5815-1, ISO 5815-2)
  • Mätning med en optisk sensor (enligt ISO 17289)
  • Fördelar och nackdelar med de olika teknikerna
  • Referenser (vetenskaplig litteratur, plus normer och standarder)


White paper: Determining dissolved oxygen in water: Titration or direct measurement?

Complete this form to download your copy of the white paper

*
*
*
*
*
*

 
*