Att övervinna svårigheter vid jonmätning: Tips för standardtillsättning och direkt mätning

Denna kostnadsfria vitbok ger dig användbara tips för potentiometrisk jonmätning med jon-selektiva elektroder (ISE). Följande joner kan mätas med jonselektiv mätning: Ag +, Cu2 +, Pb2 +, Br-, Cl-, CN-, F-, I-, S2-, Ca2 +, K +, Na +, NO3-, Na +, H +, NH4 +.

Innehåll:

  • Allmänna tips för att maximera tillförlitlighet och prestanda för jonselektiva elektroder: korrekt konditionering, rengöring, förvaring mm.
  • Detaljer om de två befintliga mätlägena (dvs. standartillsats och direktmätning)
  • Fördelar och nackdelar med varje mätläge
Download free White Paper on ion measurements with ion-selective electrodes (ISE)