942 Utbyggnadsmoduler – komplexa applikationer blir lätta

Komplexa applikationer kan kräva sofistikerad vätskehantering och/eller provprepareringstekniker.

Därför kan också ditt professionella IC Vario-system byggas när som helst genom olika versioner av 942-moduler. Att bygga ut IC Vario-systemet kommer inte att kräva något extra bänkutrymme, eftersom respektive modul helt enkelt placeras ovanpå eller under instrumentet.
IC Extension Modules with operator
Det finns utbyggnadsmoduler som är designade för olika applikationer:

• för filtrering inline, spädning, dialys, förkoncentration eller neutralisation.
• för att kunna köra högtrycksgradienter
• för multikanalsanalyser
• för att konfigurera specialanpassade system, exempelvis kombinationer med andra analystekniker som HPLC, MS eller ICP/MS
• för multi-port provtagning
• för ytterligare en suppressor


Utbyggnadsmoduler systems (10)

Show all systems: Utbyggnadsmoduler (10)

Dubbla suppressorer för ökad provkapacitet

Du kan bygga ut ditt jonkromatografisystem med en 942 utbyggnadsmodul för suppression när som helst.

På så sätt kan du öka provgenomströmningen genom att bestämma dina analyter parallellt (anjon-anjon analys).