Automation for compact CVS

797 Computrace automated system with operator

Metrohm CVS kan automatiseras till den grad som önskas av användaren, även retroaktivt.

Välj från ett stort utbud av moduler för att sammanställa det system som passar dina behov.

Modulär installation

Du kan bygga din CVS automation från en mängd olika moduler.

På så sätt kan du inkludera alla funktioner du behöver för din applikation. Det finns en mängd moduler som kan läggas till ditt CVS-system.

Modulerna

Dosino

Dosinon tar hand om tillsättningen av både reagens och prov så analysen utförs noggrant och på ett lämpligt sätt.

Provväxlare

Lägg till en provväxlare till ditt system och det blir möjligt att utföra en helt igenom automatiserad, mycket exakt och reproducerbar analys. Beroende på vilken provväxlare som du väljer kan du analysera upp till 56 prover i en enda körning.

Pumpstationer

Metrohm’s pumpstationer tar över rengöringen av mätkärlet. Ett system med en pumpstation innebär med andra ord lite mera bekvämlighet och större noggrannhet i mätningarna.

Det är aldrig för sent

Du har använt ett manuell eller delvis automatiserat CVS-system, men du vill uppgradera?

Du kan - ytterligare moduler kan förenas med Metrohm CVS instrument när som helst.