HT reactor plate, complete, for Professional Reactor

HT reactor plate, complete, for Professional Reactor
Beställningsnummer: 6.2845.110

Reactor plate with reactor for PCR applications at high temperatures (> 120 °C). With PEEK reactor capillaries.

  • Ingående delar och tillbehör

Ladda ner hela leveransomfattningen och extra tillbehör som PDF

  • Threaded stopper
    6.2744.060
    Threaded stopper

    For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.


    3 piece(s)