Sekretesspolicy appar

1. Översikt över dataskydd

Allmänt

Den här sidan ger en översikt över vad som händer med din personliga information när du använder våra appar. Personlig information är data som du kan identifiera personligen. Detaljerad information om ämnesskyddet finns i vår sekretesspolicy nedan.

Datainsamling med våra appar

Vem ansvarar för datainsamlingen i dessa appar?

Uppgifterna som samlas in med våra appar bearbetas av appoperatören. Operatörens kontaktuppgifter finns i webbplatsens obligatoriska juridiska meddelande.

Hur samlar vi in ​​dina data?

Vissa data samlas in när du ger dem till oss. Detta inkluderar till exempel data du anger på en kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas automatiskt av våra IT-system när du besöker en webbplats eller använder våra appar. Dessa data är i första hand tekniska data, t.ex. webbläsaren, enheten och operativsystemet du använder eller tid och varaktighet för användningen. Denna information samlas automatiskt så snart du anger vår webbplats eller använder våra appar.

Vad använder vi dina data för?

En del av data samlas in för att säkerställa att våra appar fungerar korrekt. Annan data kan användas för att analysera hur besökare använder appen.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har alltid rätt att utan kostnad, begära information om ursprung, mottagare och syftet med dina personuppgifter som har lagrats. Du har också rätt att begära att uppgifterna korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss genom att använda den adress som anges i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor angående integritet och dataskydd. Du kan naturligtvis också lämna ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Analyser och verktyg från tredje part

När du använder våra appar görs ibland statistiska analyser av ditt användarbeteende. Detta sker framför allt genom analys. Analysen av din användning av apparna är vanligtvis anonym, det vill säga vi kan inte identifiera dig från dessa data.

Du kan invända mot denna analys. Om du önskar göra invändningar mot sådana analyser hittar du information om dina alternativ nedan.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna för den här appen tar skyddet för dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter som konfidentiella och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna sekretesspolicy.

Om du använder en av våra appar, samlas olika delar av personuppgifter in. Personlig information är all data som du kan identifiera personligen. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in, vad vi använder det för och hur vi samlar in det.

Observera att data som skickas via Internet (t.ex. via e-postkommunikation) kan vara föremål för säkerhetsbrott. Absolut skydd av dina uppgifter från tredje parts åtkomst är inte möjligt.

Information om den som ansvarar för den här appen

Parten som ansvarar för att bearbeta data i den här appen är:

Metrohm AG
Ionenstrasse
9100 Herisau, Switzerland

Telephone: +41 71 353 85 85
E-mail: info@metrohm.com
Represented by: Dr. Christoph Fässler

Den ansvariga parten är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller gemensamt med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (namn, e-postadresser etc.).

SSL- eller TLS-kryptering

Våra appar och webbplatser använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel de förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning i webbläsarens adressfält när den ändras från "http: //" till "https: //" och låsikonen visas i webbläsarens adressfält.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan inte de data som du överför till oss läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Enligt lag har du rätt att få information om någon av dina personuppgifter som lagras, såväl som dess ursprung, mottagaren och ändamålet för vilket det har behandlats när som helst och kostnadsfritt. Du har också rätt att få dessa uppgifter korrigerade, blockerade eller raderade. Du kan när som helst kontakta oss via adressen nedan om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Motstånd till e-postmarknadsföring

Vi förbjuder härmed uttryckligen användningen av vår kontaktinformation som publiceras i webbplatsens juridiska meddelande för att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. App-operatören förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta särskilda rättsliga åtgärder om oönskat reklammaterial, som e-post spam, mottas.

3. Dataskyddsansvarig

Lagstadgad dataskyddsansvarig

Vi har utsett ett dataskyddspersonal för vårt företag.

Postadress

Metrohm AG
c/o Data Protection Officer
Ionenstrasse
9100 Herisau, Switzerland

Telephone: +41 71 353 85 85
E-mail: dpo@metrohm.com

4. Datainsamling på vår hemsida

Kontaktformulär 

När du skickar oss förfrågningar via ett kontaktformulär, samlar vi in uppgifterna i formuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger, för att svara på din förfrågan och eventuella uppföljningsfrågor. När så är lämpligt kan vi komma att vidarebefordra din förfrågan med kontaktuppgifter till våra dotterbolag eller exklusiva distributörer för att behandla och svara på din förfrågan via e-post, telefon eller post.

Vi tillsammans med våra dotterbolag och exklusiva distributörer kommer därför att behandla alla uppgifter du anger på kontaktformuläret endast med ditt samtycke per Art. 6 (1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt meddelande om detta per e-post med denna begäran är tillräckligt. De uppgifter som har behandlats före det att vi får din begäran kan alltjämt behandlas en gällande lag.

Vi tillsammans med våra dotterbolag och exklusiva distributörer behåller de uppgifter du lämnar på kontaktformuläret tills du begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagring av dem eller att syftet med lagringen inte längre gäller. Eventuella obligatoriska lagbestämmelser, särskilt de som gäller obligatoriska uppgifter om lagringstid, förblir opåverkade av denna bestämmelse.

5. Analyser och annonsering

Google Analytics

Våra appar använder Google Analytics, en app och webbplatsanalystjänst. Det drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Dessa är textfiler som lagras på din dator och som medger en analys av användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-cookies lagras baserat på Art. 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering i våra appar. Din IP-adress kommer att förkortas av Google inom Europeiska unionen, eller andra parter ingångna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, före sändningen till Förenta staterna. Endast i undantagsfall är den fullständiga IP-adressen skickad till en Google-server i USA och förkortad där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av den här appen för att utvärdera din användning av appen, att sammanställa rapporter om appaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster avseende appaktivitet och internetanvändning för appoperatören. Den IP-adress som överförs av din enhet som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med någon annan data som innehas av Google.

Objektiv mot insamling av data

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy:

Till Google's sekretesspolicy

Outsourcad databehandling

Vi har ingått avtal med Google för outsourcing av vår databehandling och genomför fullt ut de strikta kraven i EU: s dataskyddsmyndigheter när du använder Google Analytics.