Sekretesspolicy

1. Översikt över dataskydd


Allmänt

Den här sidan ger en översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker våra webbplatser. Personlig information är data som du personligen kan identifiera. Detaljerad information om ämnesskyddet finns i vår sekretesspolicy nedan.

Datainsamling på vår hemsida

Vem ansvarar för datainsamlingen på dessa webbplatser?

Uppgifterna som samlas på våra webbplatser behandlas av webbplatsoperatören. Operatörens kontaktuppgifter finns i webbplatsens obligatoriska juridiska meddelande.

Hur samlar vi in ​​dina data?

Vissa data samlas in när du ger den till oss. Detta inkluderar till exempel data du anger på en kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas automatiskt av våra IT-system när du besöker en webbplats. Dessa data är i första hand tekniska data, t.ex. webbläsaren och operativsystemet du använder eller tid och varaktighet för ditt besök. Denna information samlas automatiskt så snart du besöker vår hemsida.

Vad använder vi dina data för?

En del av data samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Andra data kan användas för att analysera hur besökare använder webbplatsen.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har alltid rätt att begära information om ursprung, mottagare och syftet med dina personuppgifter som lagrats utan kostnad. Du har också rätt att begära att uppgifterna korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss genom att använda den adress som anges i det rättsliga meddelandet om du har ytterligare frågor angående integritet och dataskydd. Du kan naturligtvis också lämna ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Analyser och verktyg från tredje part

När du besöker våra webbplatser kan det göras statistiska analyser av ditt webbläsarbeteende. Detta sker framför allt genom cookies och analys. Analysen av ditt webbläsarbeteende anonymiseras och aggregeras i största möjliga mån. Det innebär att data inte kan identifieras och kopplas till enskilda användare. Du kan göra invändningar mot denna analys eller förhindra den. Om du gör invändningar mot sådana analyser kan du hitta information om dina alternativ nedan. Detaljer finns i vår integritetspolicy i avsnitt 4 till 6.


2. Allmän information och obligatorisk information


Dataskydd

Operatörerna på denna webbplats tar ansvar och följer de lagar och regler som gäller för dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter som konfidentiella och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna sekretesspolicy.

När du använder någon av våra webbplatser, kommer olika uppgifter om personuppgifter att samlas in. Personlig information är data som du kan identifiera personligen. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in, vad vi använder det för och hur vi samlar in det.

Observera att data som skickas via Internet (t.ex. via e-postkommunikation) kan vara föremål för säkerhetsbrott. Absolut skydd av dina uppgifter från tredje parts åtkomst är inte möjligt.

Information om den part som ansvarar för denna webbplats

Den som ansvarar för behandlingen av data på denna webbplats är:

Metrohm AG Ionenstrasse
9100 Herisau
Telefon: +41 71 353 85 85 E-mail: info@metrohm.com

Represenerad av: Dr. Christoph Fässler

Den ansvariga parten är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller gemensamt med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (namn, e-postadresser etc.).

SSL- eller TLS-kryptering

Våra webbplatser använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel de förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning i webbläsarens adressfält när den ändras från "http: //" till "https: //" och låsikonen visas i webbläsarens adressfält.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan inte de data som du överför till oss läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Enligt lag har du rätt att få information, när som helst och utan kostnad, få tillgång till dina personuppgifter som har lagrats såväl som dess ursprung, mottagaren och ändamålet för vilket det har behandlats.Du har också rätt att få dessa uppgifter korrigerade, blockerade eller raderade. Du kan när som helst kontakta oss via adressen nedan om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Motstånd mot reklam e-post

Vi förbjuder härmed uttryckligen användningen av vår kontaktinformation, som publiceras i webbplatsens juridiska meddelande, i syfte att distribuera reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Webbplatsoperatören förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta särskilda rättsliga åtgärder om oönskat reklammaterial, som e-post spam, mottas.


3. Dataskyddsansvar

Lagstadgad dataskyddsansvarig

Vi har utsett dataskyddsansvarig personal för vårt företag.

Kontaktuppgifter:

Metrohm AG c/o Data Protection Officer Ionenstrasse

9100 Herisau, Switzerland

Telephone: +41 71 353 85 85 E-mail: dpo@metrohm.com


4. Datainsamling på vår hemsida

Cookies

Några av våra webbplatser använder cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies hjälper till att göra våra webbplatser mer användarvänliga, effektiva och säkra. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta cookies vi använder är så kallade "session cookies". De tas automatiskt bort efter ditt besök. Andra cookies aggregeras i enhetens minne tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för din webbläsare att bli igenkänd nästa gång du besöker webbplatsen.

Du kan konfigurera din webbläsare för att informera dig om användningen av cookies så att du kan avgöra från fall till fall om du vill acceptera eller avvisa en cookie. Alternativt kan din webbläsare konfigureras att automatiskt acceptera cookies under vissa förutsättningar eller att alltid avvisa dem eller att radera cookies automatiskt när du stänger webbläsaren. Inaktivera cookies kan begränsa webbplatsens funktionalitet.

Cookies som är nödvändiga för att tillåta elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill använda (till exempel kundvagnen) lagras enligt Art. 6 stycke 1, led f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse för lagring av cookies för att säkerställa en optimerad tjänst som är fri från tekniska fel. Om andra cookies (som de som används för att analysera ditt surfande beteende) också lagras, behandlas de separat i denna sekretesspolicy.

Kontaktformulär

När du skickar oss förfrågningar via en kontaktformulär samlar vi in ​​uppgifterna i formuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger, för att svara på din förfrågan och eventuella uppföljningsfrågor. Vi delar inte denna information utan ditt tillstånd.

Vi kommer därför att behandla alla uppgifter du anger på kontaktformuläret endast med ditt samtycke per Art. 6 (1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. En informell e-post som gör denna begäran är tillräcklig. Uppgifterna som behandlas innan vi får din begäran kan fortfarande vara lagligt behandlade.

Vi behåller de uppgifter du lämnar på kontaktformuläret tills du begär det att du raderar, återkallar ditt samtycke till lagring, eller ändamålet för lagring gäller inte längre (t.ex. efter att du har uppfyllt din förfrågan). Eventuella obligatoriska lagbestämmelser, särskilt de som gäller obligatoriska uppgifter om lagringstid, förblir opåverkade av denna bestämmelse.


5. Sociala medier

Facebook plugins (Gilla- och delaknappar)

Våra webbplatser innehåller plugins (insticksprogram) för det sociala nätverket Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-plugins kan kännas igen av Facebook-logotypen eller knappen Liknande på vår webbplats. För en översikt över Facebook-plugins, vänligen klicka nedan: 

Till översikten för Facebook plugins

När du besöker en av våra webbplatser etableras en direktanslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via plugin. Detta gör det möjligt för Facebook att få information om att du har besökt vår webbplats från din IP-adress. Om du klickar på Facebook-knappen "Like" när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på vår webbplats till din Facebook-profil. Detta gör att Facebook kan associera besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Observera att vi som operatör för denna webbplats inte har kännedom om innehållet i data som skickas till Facebook eller hur Facebook använder dessa data. För mer information, läs Facebooks sekretesspolicy:

Till Facebook's sekretesspolicy

Om du inte vill att Facebook ska associera ditt besök på vår webbplats med ditt Facebook-konto, logga ut från ditt Facebook-konto.

Twitter plugin

Funktionerna för Twitter-tjänsten har integrerats i våra webbplatser och vår app. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. När du använder Twitter och funktionen "Retweet", är de webbplatser du besöker kopplade till ditt Twitter-konto och meddelat till andra användare. Därefter överförs data till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av dessa sidor inte har kännedom om innehållet i de data som överförs eller hur det kommer att användas av Twitter. För mer information, läs Twitters sekretesspolicy:

Till Twitter's sekretesspolicy

Din integritetspreferens på Twitter kan ändras i dina kontoinställningar:

Till Twitter's inställningar

LinkedIn plugin

Vår webbplats använder funktioner från LinkedIn-nätverket. Tjänsten tillhandahålls av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Varje gång en av våra sidor innehåller LinkedIn-funktioner öppnar och etablerar din webbläsare en direkt anslutning till LinkedIn-servrarna. LinkedIn informeras om att du har besökt våra webbsidor från din IP-adress. Om du använder LinkedIn "Recommend"-knappen och är inloggad i ditt LinkedIn-konto, är det möjligt för LinkedIn att associera ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av dessa sidor inte har kännedom om innehållet i de överförda data eller hur det kommer att användas av LinkedIn.

Mer information finns i Linkedins integritetspolicy:

Till LinkedIn's sekretesspolicy policy


6. Analytics och annonsering


Google Analytics

Våra webbplatser använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Det drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Dessa är textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-cookies lagras baserat på Art. 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen för IP-anonymisering på våra webbplatser. Din IP-adress kommer att förkortas av Google inom Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet före överföringen till USA. Endast i undantagsfall är den fullständiga IP-adressen skickad till en Google-server i USA och förkortad där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster avseende webbplatsaktivitet och internetanvändning för webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med någon annan data som innehas av Google.

Webbläsar-plugin

Du kan förhindra att dessa cookies lagras genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att det kan innebära att du inte kommer att kunna dra nytta av hela webbplatsens funktionalitet. Du kan också förhindra att data som genereras av cookies om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) skickas till Google och bearbetningen av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera ett webbläsarplugg:

Ladda ner plugin för webbläsare

Invändning mot insamling av personlig data

You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set to prevent your data from being collected on future visits to this site:

Klicka här för att inaktivera Google Analytics 

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy:

Till Google's sekretesspolicy

Outsourcad databehandling

Vi har ingått avtal med Google för outsourcing av vår databehandling och implementerar fullt ut de strikta kraven i EU: s dataskyddsmyndigheter när du använder Google Analytics.