Reaktionsövervakning i polymerproduktion

Illustratin Reaction monitoring

Högteknologiska polymerer är produkten av flerskiktade, intrikata polymerisationsreaktioner. Övervakningen av reaktionsprocessen och att tillförlitligt kunna bestämma slutpunkten är av kritisk betydelse med hänsyn till produktens kvalitet och anläggningens effektivitet. Läs mer om våra lösningar för reaktionsövervakning på denna sida.


Reaktionsövervakning i realtid med spektroskopi

Med NIR-systemen från Metrohm, drar du nytta av en teknik som ger skräddarsydda lösningar för att göra dina industriella processer säkrare, mer miljövänliga och mer effektiva.

De spektroskopiska metoderna är speciellt framtagna för processövervakning av polymerisationsreaktioner. De finns som stationära och inline-system. Metrohm NIR-analysatorer hjälper dig att hålla koll på vad som händer i dina reaktorer. De ger resultat på några sekunder, gör sig av med reagens och är ickeförstörande.

För direkt inline-mätning erbjuder Metrohm NIRS Analyzer PRO. Med detta system behöver du inte längre tänka på provtagning eller provberedning.

Ladda ner vår översikt över spektroskopiska applikationer nedan för att få en uppfattning om den imponerande mångsidighet som spektroskopi erbjuder. Om du vill veta mer, läs våra vitböcker på nära infraröd-spektroskopi i polymera produktionsprocesser och fiberoptiska sonder.

För nedladdning

Kontroll av ytbehandling på nylonfibrer med NIRS

För att säkerställa fibersammanhållning och förhindra fibernötning så ytbehandlas nylonfibern med en olja. Denna ytbehandling övervakas och mäts i realtid, inte bara därför att slutprodukten ska svara upp mot kvalitetskraven utan också för att produktionseffektiviteten ska bli den högsta möjliga.

Detta är fullt möjligt att uppnå med NIR-spektroskopi. Metoden kräver inte någon provberedning och levererar resultat i på nolltid.

Läs om hur du kan kontrollera ytbehandling av nylon med NIR-systemen från Metrohm..

För nedladdning

Relaterade produkter och information

NIRS Analyzer PRO

NIR-analysator för processtyrning av en mängd olika prover: granuler, pulver, vätskor, uppslamningar, eller opalescent ämnen.

Gå till NIRS Analyzer PRO
NIRS XDS RapidContent Analyzer for solid samples

NIRS Labanalysatorer

Stationärt NIR-spektroskopi system för flytande och fasta prover.

Gå till NIRS XDS RapidContent Analyzer

Webinar: Titrering och NIRS

Titta på detta webinar och lär dig hur du kan undvika att överarbeta och samtidigt förbättra produktionsvillkoren genom att kombinera NIR-spektroskopi med titrering..

Gå till webinar

Reaktionsövervakning med processanalysatorer on-line

Reaktionsövervakning kräver analytiska tekniker som levererar ögonblickliga och korrekta resultat. Bästa sättet att uppfylla detta krav är att analysen sker där reaktionen äger rum. Metrohm Processanalys erbjuder ett brett utbud av analytiska lösningar för ett brett spektrum av applikationer. Du drar nytta av automatiserade mätningar med labbkvalitet.

Svavelsyra och zinksulfat i viskos/rayon-produktion

I våtspinningsprocessen där trämassan omvandlas till viskos (rayon) -polymerfibrer, sänks råmaterialet ner i ett bad innehållande svavelsyra (för att surgöra cellulosaxantatet), natriumsulfat (för snabb koagulering), och zinksulfat (för att korslänka viskos-molekyler). Syran och zinkkoncentrationen måste vara känd vid alla tillfällen för att säkerställa en optimal process.

Med en ADI 2045TI Process Analyzer, kan du övervaka dessa parametrar samtidigt och on-line. Och vill övervaka bara en av dessa parametrar så är ADI 2026 Titrolyzer perfekt lämpad för denna uppgift

För nedladdning

Bestämning av svavelsyra av spårämnesnivå i aceton och fenol

Fenol är ett viktigt råmaterial vid framställningen av några mycket vanliga polymerer, som polyamider (nylon), polykarbonater och fenol-formaldehydhartser.

Den vanligaste använda metoden för fenolproduktion är kumen-processen. I denna process så framställs kumen av bensen och propen som sedan omvandlas till kumenhydroperoxid. Avslutningsvis så ska kumenhydroperoxid sönderdelas till fenol och aceton. För att katalysera denna reaktion, så tillsätts små mängder svavelsyra. Emellertid kan närvaron av svavelsyra främja korrosion och leda till bildning av oönskade biprodukter under destillation och rening. Den här online-tekniken levererar noggranna och exakta analysresultat av innehållet svavelsyra i de produkter som behövs.

Du kan utföra denna online bestämning med en ADI 2045TI eller ADI 2026 Process Analyzer, installerat i ett explosiionssäkert skyddsrum eller en ADI 2045TI Ex-proof-analysator (certifierade för zon-1 och zon-2-områden).

För nedladdning

Produkter

2026 Titrolyzer

On-line enparameter-analysator för potentiometriska titreringar: automatiserade, noggranna och mycket enkla att handha.

Gå till ADI 2016 Titrolyzer

ADI 2045TI Process Analyzer

Robusta on-line analysatorer med hög precision och som kan analysera två provströmmar samtidigt.

Gå till ADI 2045TI

ADI 2045TI Ex proof

On-line processanalysatorer för explosionsfarliga miljöer. Instrumentet uppfyller EU-direktivet 94/9 /EG (ATEX95) kraven och är certifierade för zon-1 och zon-2-områden.

Gå till ADI 2045TI Ex proof

Läs mer om applikationer för processanalyser