Standards for quality control in polymer and plastics production

Parameter
Standard
Matrix
Method
pH-värde
DIN EN ISO 1264
ISO 8975
Vinylkloridhartser
Plaster, fenolhartser
pH-värde
Elektrisk konduktivitet ISO 9944 Plaster, fenolhartser
Konduktivitet
(Totalt) Syratal ASTM D1386
ASTM D1639
ISO 2114
Syntetiska och naturliga vaxer
Organiska beläggningsmaterial
Polyesterhartser, färger, lacker och bindemedel
Titrering
Aminogrupper ISO 9702 Aminepoxidhärdare
Klorinnehåll ASTM D1847 Epoxyhartser
Hydrolyserbar klorid ASTM D1726 (Flytande) Epoxyhartser
Epoxidekvivalent ISO 3001 Epoxidföreningar
Fria fenoler ISO 119 Fenolformaldehydformning
Hydroxylgrupper ASTM E1899 Polyol (i PU-produktion)
Hydroxylvärde ISO 2554 Omättade polyesterhartser
EN ISO 4629-2 Bindemedel för färger och lacker
Vinylacetatinnehåll ISO 8985 Etylen-vinylacetatsampolymerer (EVA) och vidare
termoplast (VA/AA, PVA, PVCA)A)
Formaldehydinnehåll ISO 11402 Fenol- och aminohartser
Vatten ASTM D6869
ISO 15512
SH/T 1770
Plaster

Polyeten (PE)
KFT
Termostabilitet ISO 182-3 Vinylkloridhomo- och sampolymerer Oxidationsstabilitet
Bromin DIN EN 62321-3-2 Halogenfri kablar och ledningar Jonkromatagrafi med förbränning