Läkemedelsstandarder

Applikation/parametrar USP monografi Citationsfrekvensen för analysmetoden Analysmetoder
pH värde USP<791>
I ca. 1400 USP monografier
I ca. 250 NF monografier
pH-värdesmätning
Konduktivitet USP<645> Ultrarent vatten (Pharma) Konduktivitetsmätning
Olika API
Olika hjälpämnen
USP<541> I ca. 250 USP monografier
I ca. 130 NF monografier
Titrering
Vattenhalt USP<921>
Method I
I ca. 630 USP monografier
I ca. 110 NF monografier
Karl Fischertitrering
Olika API
Olika hjälpämnen
Aminosyror
USP<621>
USP<1065>
USP<1052>, Method I
I ca. 58 USP and 13 NF monografier
I 3 NF monografier
I 5 USP monografier
Jonkromatografi
Olika API
Tiomersal
Tungmetaller
USP<801>
USP<341>
USP<232>, <233>
I 8 USP monografier
Olika antimikrobiella agentbestämningar
I ca. 780 USP and 230 NF monografier
Polarografi
Olika parametrar USP<1119> Varierande Nära infraröd spektroskopi
Olika parametrar  USP<1120> Varierande Ramanspektroskopi