Olika titrertyper för APIs

Titrertyp API
Syra-bas-titrering vattenhaltig Benzbromaron
Syra-bas-titrering icke vattenhaltig Koffein
Ketoconazole
Redoxtitrering Captropril
Paracetamol
Sulfonamid
Utfällningstitrering Dimenhydrinat
Ytaktivt titrering Cetylpyridiniumklorid
Fotometrisk titrering Kondroitinsulfat
Vismutnitrat
Zinksulfat

För nedladdning