I överensstämmelse med internationella normer

Biodiesel

     Regelföreskrifter och testmetoder
Testmetod Metod EN 14214
EN 14213
ASTM D6751
ASTM D7467
EN 590 
Syratal Titrering EN 14104
ASTM D664 
Jodtal Titrering EN 14111
 –
Vattenhalt KFTcoulometrisk EN ISO 12937  √   EN ISO 12937
Oxidationsstabilitet Oxidationsstabilitet EN 15751 
(EN 14112) 
 EN 15751
(EN 14112)
EN 15751a 
Fritt och totalt glycerol, halt Jonkromatografi
 √ ASTM D7591  – 
Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller, halt Jonkromatografi
 √ √  – 
Antioxidanthalt Jonkromatografi Rekommenderas
 Rekommenderas Rekommenderas
Svavelhalt CIC √  √   √

Gäller ren biodiesel och blandningar som innehåller minst 2 % (v/v) biodiesel

Bioetanol

Kopparhalt
    Regelföreskrifter och testmetoder
Testmetod Metod EN 15376 ASTM D4806
ASTM D5798 
pHe-värde
pHe-värde
EN 15490
ASTM D6423 
Konduktivitet
Konduktivitet
DIN 51627-4
– 
Totalt syratal och surhet Titrering EN 15491  ASTM D1613
Oorganiskt kloridhalt Titrering EN 15484 ASTM D512 
Totalt oorganiskt svavelhalt Titrering ASTM D7318 
Vattenhalt KFTcoulometrisk
KFTvolymetrisk
EN 15489
ASTM E1064
ASTM E203
Oorganiskt kloridhalt Jonkromatografi
EN 15492
ASTM D7319
ASTM D7328
Totalt och potentiellt oorganiskt
svavel, halt
Jonkromatografi EN 15492 ASTM D7319
ASTM D7328 
Svavelhalt CIC  √
Voltametri √ 


KFT = Karl Fischer-titrering, CIC = Förbränningsjonkromatografi