Standardkompatibel smörjmedelsanalys

Parametrar Standard Matris
pH DIN 51369
Tester av kylvätskor – Bestämning av pH-värdet i vattenblandade kylvätskor
Bastal ASTM D 4739 Smörjmedel, petroleumprodukter
Syratal ASTM D 664
DIN EN 12634
ASTM D8045
Smörjmedel, petroleumprodukter

Surhet och alkalinitet IP 37 Smörjfetter
Hydroxyltal ASTM E 1899
DIN EN ISO 4629-2
Smörjmedel, petroleumprodukter
Vattenhalt ASTM E 1064 Smörjoljor, råoljor, lösningsmedel