I överensstämmelse med internationella normer

Biodiesel

     Regelföreskrifter och testmetoder
Testmetod Metod EN 14214
EN 14213
ASTM D 6751
ASTM D 7467
EN 590 
Syratal Titrering EN 14104
ASTM D 664 
Jodtal Titrering EN 14111
 –
Vattenhalt KFTcoulometrisk EN ISO 12937  √   EN ISO 12937
Oxidationsstabilitet Oxidationsstabilitet EN 15751 
(EN 14112) 
 EN 15751
(EN 14112)
EN 15751a 
Fritt och totalt glycerol, halt Jonkromatografi
 √ ASTM D 7591  – 
Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller, halt Jonkromatografi
 √ √  – 
Antioxidanthalt Jonkromatografi Rekommenderas
 Rekommenderas Rekommenderas
Svavelhalt CIC √  √   √

Gäller ren biodiesel och blandningar som innehåller minst 2 % (v/v) biodiesel

Bioetanol

Kopparhalt
    Regelföreskrifter och testmetoder
Testmetod Metod EN 15376 ASTM D 4806
ASTM D 5798 
pHe-värde
pHe-värde
EN 15490
ASTM D 6423 
Konduktivitet
Konduktivitet
DIN 51627-4
– 
Totalt syratal och surhet Titrering EN 15491  ASTM D 1613
Oorganiskt kloridhalt Titrering EN 15484 ASTM D 512 
Totalt oorganiskt svavelhalt Titrering ASTM D 7318 
Vattenhalt KFTcoulometrisk
KFTvolymetrisk
EN 15489
ASTM E 1064
ASTM E 203
Oorganiskt kloridhalt Jonkromatografi
EN 15492
ASTM D 7319
ASTM D 7328
Totalt och potentiellt oorganiskt
svavel, halt
Jonkromatografi EN 15492 ASTM D 7319
ASTM D 7328 
Svavelhalt CIC  √
Voltametri √ 


KFT = Karl Fischer-titrering, CIC = Förbränningsjonkromatografi