I överensstämmelse med internationella normer

Parameter Standard Matris Metod
Bastal
ASTM D 4739
Petroleumprodukter
Smörjmedel
Potentiometrisk titrering
ASTM D 2896
Petroleumprodukter Potentiometrisk titrering
DIN ISO 3771 Petroleumprodukter Potentiometrisk titrering
Kvävehaltstal UOP269
Petroleumdestillat Potentiometrisk titrering
Syra- och bastal ASTM D 974
Petroleumprodukter
Coulometrisk titrering
Syratal ASTM D 664
Petroleumprodukter
Potentiometrisk titrering
DIN EN 12634
Petroleumprodukter
Smörjmedel
Potentiometrisk titrering
Syratal and naftensyror UOP565 Petroleumprodukter
Petroleumdestillat
Potentiometrisk titrering
Merkaptansvavel ASTM D 3227 Drivmedel, fotogen Potentiometrisk titrering
ISO 3012 Mycket flyktiga destillat
Måttligt flyktiga destillat
Potentiometrisk titrering
H2S ASTM D 2420 Gasol (LPG) Potentiometrisk titrering
H2S, Merkaptansvavel UOP163 Petroleumprodukter Potentiometrisk titrering
Alkalinitet, H2S, merkaptaner UOP209 Begagnade alkaliska petroleum-
produkter
Potentiometrisk titrering
H2S, Merkaptansvavel, 
Karbonylsulfid
UOP212 Gasformiga kolväten
Gasol (LPG)
Potentiometrisk titrering
Förtvålningstal ASTM D 94 Petroleumprodukter Potentiometrisk titrering
DIN 51559 Råoljor
Isolerande oljor
Coulometrisk titrering
Bromtal ASTM D 1159 Petroleumdestillat
Alifatiska alkener
Potentiometrisk titrering
ASTM D 5776 Aromatiska kolväten Potentiometrisk titrering
ISO 3839 Petroleumdestillat
Alkener
Potentiometrisk titrering
Bromtal och bromindex UOP304 Kolväten Potentiometrisk titrering
Bromindex ASTM D 2710 Petroleumkolväten Potentiometrisk titrering
Hydroxyltal ASTM E 1899 Alifatiska och cykliska
kolväten
Potentiometrisk titrering
DIN 53240 Hartser, råvaror för lacker,
primära alkoholer, glykoler, fett
Potentiometrisk titrering
Organiskt, oorganiskt och totalt klorinnehåll UOP588 Kolväten Potentiometrisk titrering
Organiskt klorinnehåll ASTM D 4929 Råoljor Potentiometrisk titrering
Salinitet ASTM D 6470 Råoljor Potentiometrisk titrering
Vattenhalt DIN 51777-1/2 Petroleumkolväten
Lösningsmedel
Coulometrisk KFT
Volymetrisk KFT
ASTM D 4377 Råoljor Volymetrisk KFT
ASTM D 4928 Råoljor Coulometrisk KFT
ASTM E 1064 Råoljor
Organiska lösningsmedel
Smörjoljor
Coulometrisk KFT
ASTM D 6304 Petroleumprodukter Coulometrisk KFT
ASTM D 1364 Mycket flyktiga lösningsmedel Volymetrisk KFT
ASTM D 890 Terpentiner Azeotropisk destillation, KFT
ASTM E 203 Allmänt Volymetrisk KFT
ISO 10336 Råoljor Volymetrisk KFT
ISO 10337 Råoljor Coulometrisk KFT
ISO 12937 Petroleumprodukter Coulometrisk KFT
ISO 6296 Petroleumprodukter Volymetrisk KFT
Oxidationsstabilitet EN 14112 Fettsyremetylestrar (B100) Oxidationsstabilitet
EN 15751 Fettsyremetylestrar
Dieselbränsleblandningar
Oxidationsstabilitet
Oorganiskt klorid och sulfat DIN EN 15492,
ASTM D 7319,
ASTM D 7328
Etanol som blandningskomponent i bensin Jonkromatografi
Fritt och totalt glycerolhalt ASTM D 7591 Biodieselblandningar Jonkromatografi
Svavel, tungmetaller  – Bensin, etanol Voltametri
pH-värde, konduktivitet och
parametrar som kan bestämmas med
titrering and voltametri
Processberoende förhållanden Petroleumprodukter Processanalys

KFT = Karl Fischer-titrering