Standarder för analys av drycker


Parametrar Standard  Metod
Alkoholfria drycker
(generellt)

Titrerbar surhet
AOAC 950.15
Titrering
Sockerhalten i °Bx
ISO 15212-1
Densitetsmätning med oscillerande U-tub
Dricksvatten
(litet urval)
pH värde
ISO 10523
ASTM D1293
EPA 150.1
pH-mätning
Total hårdhet
EPA 130.2 Titrering
Alkalinitet ISO 9963 Titrering
Permanganatindex DIN EN ISO 8467 Titrering
Anjoner DIN EN ISO 10304-1
ASTM D4327
EPA 300.1, Part A
Jonkromatografi
Oxyhalider: bromat, klorit, klorat ISO 11206
DIN EN ISO 10304-4
ASTM D6581
EPA 300.1, Part B
Jonkromatografi
Katjoner ISO 14911
ASTM D6919
Jonkromatografi
CN- Provpreparering
enligt DIN 38405-13
Voltametri
U(VI) DIN 38406-17 Voltametri
Zn, Cd, Pb, Cu, Tl, Ni, Co DIN 38406-16 Voltametri
Frukt- och grönsaksjuicer Vitamin C (askorbinsyra) AOAC 967.21 Titration
Fumarsyra AOAC 968.16 Voltametri
Sackarin SLB 41-2.5 Voltametri
 Pb AOAC 979.17 Voltametri
Infusionsdrycker
(kaffe, te,kakao, etc.)

pH value of cocoa product
AOAC 970.21
pH-mätning
Titrerbar surhet hos rostat kaffe
AOAC 920.92
Titrering
Vattenhalt i kakaoprodukter
AOAC 977.10
Karl Fischer titrering
Vattenhalt i snabbkaffe
ISO 20938
Karl Fischer titrering
Vattenhalt i rostat kaffe
ISO 11817
Karl Fischer titrering
Fritt och totalt kolhydratinnehåll
i snabbkaffe
ISO 11292
Jonkromatografi
Alkoholhaltiga drycker
(generellt)

Titrerbar surhet
AOAC 940.15
Titrering
Sockerhalten i °Bx
ISO 15212-1
Densitetsmätning med oscillerande U-tub
Öl
pH värde
AOAC 945.10
pH-mätning
Alphasyror i humle
EBC 7.4
Titrering
Vin
pH värde
AOAC 960.19
pH-mätning
Svavelsyrlighet
AOAC 940.20
Titrering
Koldioxidhalt
AOAC 988.07
Titrering
Titrerbar surhet
AOAC 962.12
AOAC 950.07
Titrering
Destillerad sprit
Titrerbar surhet i destillerade
alkoholhaltiga drycker
AOAC 945.08 Titrering