Standardkompatibla metoder för luftanalys

Parameter Standard Matris Metod 
Sackaridiska spårämnen Partiklar Jonkromatografi, filter
Krom(VI) ISO 16740
ASTM D 6832
Arbetsplatsluft Jonkromatografi, filter
Pb, Cd, Zn, Cu
Partiklar Voltametri, filter
Anjoner och katjoner
Partiklar Jonkromatografi, PILS*
Pb, Cd, Zn, Cu
Partiklar Voltametri, PILS*
Anions and cations
Pb, Cd, Zn, Cu

Partiklar Jonkromatografi och voltametri, PILS*
Väteklorid DIN EN 14791
Emissioner, Skorstenar Jonkromatografi, MARGA*
Svaveldioxid DIN EN 14791 Emissioner, Skorstenar Jonkromatografi, MARGA*
Kvävedioxid DIN EN 16339 Omgivande luft Jonkromatografi, MARGA*

*PILS är en halvaerosol provtagare som är kopplad till en eller två analysatorer (t.ex., IC och/eller VA); MARGA är en kombination
av aerosol- och gasprovtagare inklusive jonkromatograf.