Krav på matarvatten för ångpannor och värmepannor

 Parameter Matarvatten > 0.5 to 20*
Matarvatten > 20*
Makeup vatten
pH värde vid 25 °C
> 9.2
 > 9.2
> 7.0
Konduktivitet vid 25 °C [µS/cm]
< 6000  < 3000
< 1500
Totalhårdhet (Ca + Mg) [mmol/L]
 < 0.01
 < 0.01
 < 0.05
Järn [mg/L]
 < 0.3
 < 0.1
 < 0.2
Koppar[mg/L]
 < 0.05
 < 0.03
 < 0.1
Kisel[mg/L]
 tryckberoende
Syre [mg/L]
< 0.05
 < 0.02
 –
Olja/fett [mg/L]
< 1
< 1
 < 1
Organiska substanser**
 –

* arbetstryck [bar]

** Organiska ämnen kan brytas ned till produkter som ökar syrakonduktivitet, korrosion, och beläggning. Dessutom kan de leda till skumning och/eller bildning av avlagringar. Deras koncentration i matarvatten bör därför hållas så låg som möjligt.