Översikt över coulorimetriska bestämningar inom kraftverkskemin

Tabellen nedan visar en serie av analyter som kan bestämmas coulorimetriskt. Metrohm Process Analytics instrument ur Plug and Analyze, ADI 2029, or ADI 2045 serierna kan användas för bestämningen.
Analyt Koncentrationsområde
[mg/L]
Metod (färgreagens)
Vattnets hårdhet (Ca, Mg)
0.005–5
Hydroxynaphtholblått (HNB)
Järn (Fe2+)
0.005–1
Triazin
Koppar (Cu2+)
0.02–5
2,2-Bicinkoninsyra
Nickel (Ni2+)
0.02–3
Dimethylglyoxim
Zink (Zn2+)
0.02–2
Zincon
Fosfat
0.01–7
Phosphomolybdenunblått
Kisel
0.005–5 Molybdenblått
Hydrazin
0.005–0.5
p-Dimethylaminobenzaldehyd
Diethylhydroxylamin (DEHA)
0.005–0.5
Fe3+