ADI 2045PL ProcessLab analysatorer i kristallint kisel produktion

ADI 2045PL ProcessLab analysatorer från Metrohm Process Analytics kan du övervaka en mängd olika parametrar i alla processteg involverade i texturprocessen för kristallint kisel:

 

Processteg
Parametrar
Alkali och syratexturering
HF/HNO3/H2SiF6
H2SO4
Ättiksyra
Alkalinitet
Surhet
Tvättning och rengöring
pH och ledningsförmåga
Sköljtillsatser
Komplexbildare (NTA, EDTA, …)
Sköljning
pH och ledningsförmåga
Alkalinitet
Surhet
Hydrofilisering
H2O2
Alkalinitet
Surhet
Direkta mätningar
pH och ledningsförmåga
Parametrar från externa enheter