Urval av viktiga standarder för korrosionsmätning

Standard Kort beskrivning
ASTM G102 Praxis för beräkning av korrosionshastigheter och relaterad information från elektrokemiska mätningar
DIN 50918
Korrosion av metaller; elektrokemiska korrosionstester
ASTM G106,
DIN EN ISO 16773
Praxis för elektrokemiska impedansmätningar
ASTM G5 Standardreferensprovningsmetod för att göra potentiostatiska och potentiodynamiska anodiska polariseringsmätningar 
DIN EN ISO 17475 Korrosion hos metaller och legeringar - elektrokemiska testmetoder - Riktlinjer för att genomföra potentiostatiska och potentiodynamiska polariseringmätningar
ASTM G199 Standardguide för elektrokemiska bakgrundsmätningar
ASTM G148 Praxis för utvärdering av väteupptagning, genomträngning och transport i metaller genom elektrokemisk teknik
ASTM G150 Standardtestmetod för elektrokemisk kritisk provning av punktfrätningstemperatur hos rostfritt stål
DIN 50919 Korrosion av metall; undersökningar av galvanisk korrosion i elektrolytiska lösningar