Urval av viktiga standarder för korrosionsmätning

Standard Kort beskrivning
ASTM G 102 Praxis för beräkning av korrosionshastigheter och relaterad information från elektrokemiska mätningar
DIN 50918
Korrosion av metaller; elektrokemiska korrosionstester
ASTM G 106,
DIN EN ISO 16773
Praxis för elektrokemiska impedansmätningar
ASTM G 5 Standardreferensprovningsmetod för att göra potentiostatiska och potentiodynamiska anodiska polariseringsmätningar 
DIN EN ISO 17475 Korrosion hos metaller och legeringar - elektrokemiska testmetoder - Riktlinjer för att genomföra potentiostatiska och potentiodynamiska polariseringmätningar
ASTM G 199 Standardguide för elektrokemiska bakgrundsmätningar
ASTM G 148 Praxis för utvärdering av väteupptagning, genomträngning och transport i metaller genom elektrokemisk teknik
ASTM G 150 Standardtestmetod för elektrokemisk kritisk provning av punktfrätningstemperatur hos rostfritt stål
DIN 50919 Korrosion av metall; undersökningar av galvanisk korrosion i elektrolytiska lösningar