Färgämnesanalys

Färgämnen förskönar de fysiska objekt som omger oss genom att ge dem färg. Bortsett från att uppfylla estetiska skäl, så har de ythäftande filmer som appliceras på substrat till uppgift att ge skydd mot mekaniska och kemiska påverkan (t ex korrosion).).

Cans of liquid paint

Enligt definitionerna i DIN 55943, ISO 4617 och 4618, och ASTM D16-84, tillämpas termen färgämnen för pigment, färger och fyllnadsmedel. För att uppfylla visuella funktionella effekter så blandas dessa med bindemedel, hartser och mjukgörare som en ytbeläggning för att förhindra korrosionsangrepp.

Beroende på de ytegenskaper som slutprodukten ska ha, så behöver sammansättningen noggrant övervakas. För att karakterisera dina färgämnen, erbjuder vi dig en mängd olika analystekniker, från jonkromatografi, titrering, och voltammetri till spektroskopi

> Kolla upp applikationerna


Analysera färgämnen i linje med internationella normer

Färgämnesanalyser regleras av en stor mängd internationella standarder.

Klicka på länken nedan för att hitta en översikt över standarder för färgämnes-, pigment- och färganalys, inklusive analyt, matris, och den analytiska metod som tillämpas.

> Lär mer om standardkompatibla analyser …


Anjoner i färgämnen

Jonkoncentrationen i vattenfärger har en stor inverkan på den fysikaliska kemin i färgämnen. Särskilt gäller det bindningskapaciteten av färgämnet till substratet. Jonkromatografi är idealiskt för att snabbt bestämma innehållet av joniska föroreningar i färgämnen. Dessutom underlättar det analysen av tungmetall pigment som exempelvis kromat.

> Lär mer om Metrohm Jonkromatografi

Ladda ner

Spår av nitrobensen i anilin

En annan viktig färgämnesklass är azofärgämnen, som utgör minst två tredjedelar av samtliga färgämnen. Den första syntesen som framställdes av dem var för övrigt en tillfällighet. Vid försöket att syntetisera kinin, ett botemedel mot malaria, så upptäckte Henry Perkin det lila färgämnet anilin. Det första syntetiska färgämnet som senare kom att framställas industriellt.

Idag börjar industriell färgämnesproduktion med anilin, som i sig är gjord genom nitrering av bensen och nitrobensen, följt av reduktion. För noggrann bestämning av nitrobensenspår i anilin är voltammetri förstahandsvalet.


> Lär mer om voltammetri

Ladda ner

Färgämne, dietylenglykol, vatten och ytaktiva ämnen i skrivarbläck

De flesta tryckfärger kan beskrivas som komplexa kolloidala suspensioner av pigmentpartiklar i ett lösningsmedel. I stället för pigment använder skrivbläck vattenlösliga färgämnen och lösningsmedel som dietylenglykol (DEG). Ytaktiva ämnen är avgörande för att stabilisera suspensionen, för att justera ytspänningen och vätningsegenskaperna. Dessutom stämmer de av eventuell interaktion på bläckytan.

> Lär mer om Metrohm NIR spektroskopi


Ladda ner

Fler applikationer och produkter

Indigo textile dyeing in the process

In indigo textile dyeing, many parameters have to be monitored to ensure high quality dyeing. Our process analyzers facilitate the analysis of pH value, temperature, redox potential as well as the concentrations of hydrosulfite and indigo.

Go to the application

Quality control of sulfonamides

Sulfonamides (e.g., sulfanilamide) are important base products for azo dyes. Download the application to see how you can determine sulfanilamide as part of quality control using automated potentiometric titration.

Go to the application Learn more about titration