Ny ASTM D8045: Termometrisk syratalsbestämning i råolja

Petroleum quality testing with ASTM D8045

ASTM har släppt en ny metod för Syratalsbestämning (AN) i råolja och petroleumprodukter med termometrisk titrering. Jämfört med potentiometrisk titrering (ASTM D664) så är denna metod mer robust, snabbare och enklare. Framför allt kommer denna metod att spara pengar, eftersom du behöver mindre lösningsmedel per analys.

> Se hur mycket du kan kan spara ...Varför ska man använda termometrisk titrering?

 • Robust metod:
  Oljematriser stör inte analysen.

 •  
 • Snabb:
  Analys på en tredjedel av tiden, jämfört med potentiometrisk titrering.

 •  
 • Enkel:
  Sensorn kräver varken underhåll eller konditionering.

 •  
 • Billig:
  Mindre lösningsmedel och reagens för analys. •  

Beräkna dina besparingar!

Din provgenomströmning

Dina lösningsmedelskostnader

D664 kräver 120 mL lösningsmedel per prov.
D8045 kräver 30 mL lösningsmedel per prov.

Dina besparingar med ASTM D8045

%

Det handlar om siffror: potentiometrisk vs. termometrisk titrering


D664
med användning av potentiometrisk titrering
D8045
med användning av termometrisk titrering
Volym lösningsmedel som krävs för analysen
125 mL
30–35 mL
Elektrodkonditionering
3–5 min
Ej nödvändig
Elektrodförvaring
LiCl i etanol
Torrt
Tidsåtgång titrering 132–268 s  45–73 s
Metodens repeterbarhet vid analys av 1,0 mg KOH/g i råolja.  Ej fastställt 0.07 mg KOH/g
Metodens reproducerbarhet vid analys av 1,0 mg KOH/g i råolja.  EJ fastställt 0.31 mg KOH/g

Termometrisk titrering i raffineringsprocessen

Titta på den här videon och lär dig mer om fördelarna med termometrisk titrering i raffineringsprocessen.

Vad tycker kunderna …

"En typisk termometrisk titrering tar bara ett par minuter. Ett stort plus är att elektroden inte behöver regenereras ..."

Thomas Fischer, laboratoriechef hos Oel Check GmbH, Brannenburg, Tyskland.

Hur fungerar termometrisk titrering?

Termometrisk titrering mäter förändringar i temperatur i en titrerlösning (ett resultat av den kemiska reaktionsentalpin) snarare än den potentiella förändringen. Tekniken kan därför användas till svårbemästrade prover och matriser där potentiometrisk titrering annars skulle vara svår eller rent av omöjlig.

Termometrisk titrering använder sig av en temperatursensor istället för en elektrod, vilket innebär att provmatrisen inte kommer att störa analysen samt att underhållet och hantering av sensorn är mer eller mindre bekymmersfritt.

> Lär mer om Titrotherm för termometrisk titrering …

> Learn mer om Thermoprobe temperatursensor …

Ladda ner

Intresserad? Hör av dig så får du veta mer ...

*
*
*
*
Hur kan vi hjälpa dig?