OMNIS Provrobot – maximerar provgenomströmningen på laboratoriebänken
2018-07-30

Spräng gränserna för vad som är möjligt med befintliga automatiseringslösningar: OMNIS provrobot vänder sig till och möter behoven både hos stora QC-laboratorier inom tillverkningsindustrin och kontraktslaboratorier med en effektiv lösning för att klara av höga provgenomströmningar till lägsta möjliga kostnad per prov. OMNIS provrobot byggs av moduler, är anpassningsbar med oöverträffad prestanda samt höjer och förbättrar produktiviteten i arbetet.


Walk-off-automation för upp till 175 prover

Modulautomatisering med OMNIS betyder: Användare kan börja med OMNIS-provroboten S (två provrack och upp till 50 prover), skala upp den till en provrobot M (5 provrack och upp till 125 prover) och analysera helt obevakat upp till 175 prover på 7 ställen med OMNIS-provroboten L.


Tidsbesparingar med upp till 60 %
OMNIS-provroboten rymmer upp till fyra arbetsstationer. De kan användas för att utföra upp till fyra titreringar parallellt, vilket sparar 60 % i tid, jämfört med att samma applikation utförs på ett fristående system. Med OMNIS blir det möjligt att konsolidera och automatisera alla titreringstillämpningar på en enda plattform.

Hot-swapping-hållare för kontinuerlig laddning av prover
Rutinprogam kan tilldelas utvalda arbetsstationer för speciell användning. Detta ger en perfekt totalbild. När OMNIS-provroboten har slutat analysera proven på ett visst provrack, kan det enkelt bytas ut medan systemet fortsätter att arbeta – utan avbrott.

Lär mer om OMNIS provrobot

Ladda ner pressrelease på engelska