Fastställande av oxihalogenider förutom standardanjoner i poolvatten
2015-06-09

Chromatogram oxyhalides

Poolvatten måste desinficeras ordentligt. Ofta används ozon . Som ett resultat av denna starka oxid kan oxihalogenider byggas upp och behöver analyseras. Application Note AN-S-326 beskriver bestämningen av oxihalogenider förutom standardanjoner med fullt automatiserad jonkromatografi.

Separationen och bestämningen av oxihalogenider förutom standardanjoner utförs på en Metrosep A Supp 5-250/4.0 kolonn med efterföljande sekventiell suppression följt av ledningsdetektering.

För nedladdning