Livsmedelsanalys - bestämning av maleinsyra och kojisyra i stärkelse genom jonkromatografi
2015-06-09

Chromatogram maleic and kojic acid

Maleinsyrefynd i asiatisk mat orsakade återkallande av en hel del av stärkelseinnehållande livsmedelsprodukter i Asien. Långvarig konsumtion av maleinsyra kan orsaka njurproblem. Den cykliska kojisyran, å andra sidan, är godkänd som en tillsats i livsmedel och kosmetika för att bevara eller att bleka, respektive.

I den metod som utvecklats av Metrohm bestäms maleinsyra och kojisyra i stärkelse genom tillämpning av UV / VIS-detektion efter jon-kromatografi.

Downloads