Förbrännings jonkromatografi: Metrohm presenterar 19 "Application Notes"
2015-08-31 15:23

Combustion Ion Chromatography system with operator
Metrohm presenterar 19 nya "Application Notes" om förbränningsjonkromatografi (CIC). CIC möjliggör enkel bestämning av halogener och svavel i vitt skilda matriser. De nya användarbeskrivningarna (ANS) gerapplikationer för kemisk och petrokemisk, bränsle-, läkemedels-, RoHS-, miljö- och polymeranalys.

Ladda ned nya "Application Notes":