Praktisk och mera tillförlitlig: USP rekommenderar ny jonkromatografimetod för zinkoxidanalys
2018-09-11

Pharmaceutical cream in squeeze tube

USP har uppdaterat den generella sektionen <591> «Zink Determination» monograf, med jonkromatografi som metod att föredra vid mätning av zinkoxid. USP 41-NF 36 utvecklades i samarbete med Metrohm och ersätter manuella titreringsmetoder. Den nya metoden är godkänd av FDA och innebär inte bara att analysen har blivit mer lätthanterlig. Den medför också större precision i resultaten.

Zinkoxid används i olika hudvårdskrämer, droger och läkemedel.

USP har ersatt de befintliga manuella titreringsmetoderna med en jonkromatografimetod och skriver om den i den allmänna sektionen <591>.

Analys med jonkromatografi täcker separering av zinkoxid följt av reaktion efter kolonn med användning av 4-(2-pyridylazo) resorcinol (PAR)-reagens och efterföljande detektion vid 530 nm våglängd.


Den nya metoden är dokumenterad i Metrohm Application Note AN-U-076, som kan laddas ner från Metrohm hemsida.

Den nya metoden är lätthanterlig, pålitlig och godkänd av FDA.

Fördelar med att använda jonkromatografi från Metrohm för zinkoxidanalys:
  • Absolut mjukvarustyrd PCR-leverans med patenterad Dosino-teknik
  • Enkel reagenspåfyllning för okomplicerad användning
  • Automatisk rengöring av flödesvägen förhindrar reagenskristallisering. Det innebär snabbare start och högre precision i resultaten.

Ladda ner Application Note AN-U-076

Ladda ner pressrelease på engelska