Att övervinna svårigheter vid jonmätning
2020-11-17

Kostnadsfri vitbok ger tips för standardtillsats och direktmätning

Vitboken från Metrohm presenterar en omfattande översikt över jonmätning med jonselektiva elektroder. Vitboken beskriver bästa praxis för jonselektiva mätningar, både standardtillsats och direktmätning. Dessutom finns en checklista som hjälper till att säkerställa korrekta och reproducerbara resultat för jonanalys i livsmedel, jord, miljövatten och andra matriser.


Jonmätning är en etablerad metod för att kvantifiera närvaron av specifika joner i matriser av alla slag och sammansättning. Jonmätning kan utföras på flera sofistikerade sätt, t.ex. jonkromatografi (IC), induktivt kopplad plasmaoptisk emissionsspektrometri (ICP-OES) eller atomabsorptionsspektroskopi (AAS). Jonmätning med användning av en jonselektiv elektrod (ISE) är ett robust, mycket billigare alternativ till de teknikerna.

Ämnen som behandlas i vitboken:
  • Vetenskapen bakom jonmätning med jonselektiva elektroder
  • Elektrodkonditionering och justering av den totala jonstyrkan för olika måljoner (fluor, kalium, natrium, ammonium)
  • När föredras standardtillsats och när ska man välja direktmätning 
  • Fördelarna och nackdelarna mellan de två mätlägena
  • Korrekt rengöring och förvaring av jonselektiva elektroder

Ladda ner vitboken

Ladda ner pressrelease på engelska

Ion measurement with ion-selective electrodes (ISE)