Hur man konverterar från manuella till automatiserade titreringsprocedurer
2021-04-09

Webbinarium ger riktlinjer för bästa praxis och modernisering av farmaceutiska analystester

Titrering är en viktig analysmetod som används i stor utsträckning för farmaceutiska analystester. Även om sådana tester numera mestadels utförs med digital instrumentering och programvara, hänvisar USP: s allmänna kapitel <541> fortfarande till manuell visuell slutpunktstitrering. Nyligen publicerade US Pharmacopoeia rekommendationer an övergång av manuella titreringar till automatiserade titreringsprocedurer.


I det här webbinariet den 18 maj 2021 ges tydliga riktlinjer för hur man konverterar manuella titreringsmetoder till automatiserade titreringar och hur dessa metoder kan valideras. Webbinariet fokuserar på:

  • Riskerna med manuell hantering av titranter och lösningar och hur man undviker dem
  • Hur automatiserad titrering kan hjälpa till att spara timmar på monotont manuellt arbete varje vecka
  • Hur moderna titreringsinstrument och programvaror stöder dataintegritet och regelefterlevnad
  • Vilken typ av utrustning som behövs för att automatisera de metoder som omfattas av USP: s allmänna kapitel <541>
  • Hur man validerar automatiserade titreringar enligt riktlinjerna i USP allmänna kapitel <1225>

Anmäl dig till webbinariet nu (18 maj 2021, kl. 11.00)

Ladda ner pressrelease på engelska


From manual to automated titration