Dataintegritet och fullständig spårbarhet för volymetrisk Karl Fischer-titrering
2020-09-21

Att utföra titreringar under GxP-förhållanden eller i reglerade miljöer ska inte underskattas. Utförs titreringen med rätt instrument och reagens? Kvalificerar hårdvaran och reagenserna för applikationen? Och slutligen är denna information korrekt dokumenterad tillsammans med resultaten så att allt detta enkelt kan letas upp och kontrolleras före, under och efter analysen, t.ex. under en revision?


Webinar Smart Reagents and OMNIS

I ett gemensamt webbinarium diskuterar medverkande från Metrohm och Honeywell, funktionerna och fördelarna med den unika kombinationen av titreringsplattformen OMNIS från Metrohm med NextGen Smart Reagents från Honeywell.

Denna, helt integrerade lösning, använder RFID-teknik för att överföra komplett information om reagenset till OMNIS-programvaran och ger en helt ny nivå av bekvämlighet, dataintegritet och analys från början till slut.


Du som deltar i webbinariet kommer att lära om:

  • hur moderna Karl Fischer-titratorer förbättrar säkerheten i laboratoriet och förhindrar hanterings- och applikationsfel
  • hur OMNIS Software förenklar dokumentation och skyddar datasäkerhet och integritet
  • hur lätt det är att spåra resultat till reagenstillverkarens certifikat (spårbarhet från början till slut)

Anmäl dig till seminariet nu 

Ladda ner pressrelease på engelska