Nya Waters «Empower» programvara integrerar Metrohms jonkromatografisystem
2014-07-17

Waters utvidgar applikationsspektrat för sin «Empower» kromatografiprogramvara: Effektivt omedelbart, kan «Empower» också användas för att styra Metrohms jonkromatografisystem. Användare av Waters programvara kommer att gynnas framför allt av Metrohms ledningsdetektering som används främst för att bestämma anjoner, katjoner och polära ämnen i låga koncentrationer.
«Empower» är en av världens mest använda Chromatography Data Software (CDS). Tidigare har dock användarna varit begränsade när det gäller att bestämma joniska och polära ämnen i mycket låga koncentrationer.

Integrering av Metrohms jonkromatografer i «Empower» gör det möjligt för användarna att bestämma anjoner, katjoner, och polära ämnen med jonkromatografi och undertryckt ledningsförmåga upptäckt i koncentrationer som sträcker sig från % intervallet ner till ultratrace området.

Metrohms jonkromatografer möjliggör hög provkapacitet på grund av automatiserad provförberedning (t.ex., Inline Ultrafiltrering) och provinjektion.

Ladda ned pr En, Ger, Span