875 KF Gas Analyzer: Övervakning av vattenhalt i gasformiga monomerer och kondenserade gaser
2015-08-04

Metrohm presenterar 875 KF Gas Analyzer, en fullt integrerad lösning för bestämning av vatteninnehållet i butadien, klormetan, och andra flytande gaser genom coulometrisk Karl Fischer-titrering. På grund av systemets robusta provtagningssystem, okomplicerad operation, och de unika fördelarna med Karl Fischer-titrering som en absolut metod, klarar 875 KF Gas Analyzer många utmaningar, såsom selektivitet, känslighet och säkerhet på samma gång.

Gasformiga monomerer och andra kondenserade gaser är viktiga utgångsmaterial för framställning av plaster av alla slag. Aggressiva, giftiga och mycket flyktiga som sådana medier ofta är, utgör de en utmaning för övervakning av kritiska parametrar vid tillverkning av produkter i senare led. En av dessa parametrar är vatteninnehållet, då kvarvarande fukt i den gasformiga matrisen kan interferera med syntesreaktionen och även främja korrosion av rörsystem och andra anläggningsfordon.

875 KF Gas Analyzer behandlar alla dessa frågor och är därmed en känslig, robust och mycket tillförlitlig lösning för övervakning av vattenhalten i flytande gaser.

Mycket säker

Analysatorn består av ett robust provtagningssystem (Swagelok slangar och ventiler) med en massflödesregulator i centrum. Både provtagningssystemet och titreringstället är inrymt i ett PVC-skydd. Det gasbärande systemet och elektronikdelen är strikt åtskilda.

Enkel drift

875 KF Gas Analyzer är enkel att använda. Laboratoriepersonal behöver bara ansluta gasprovcylindern till provtagningssystemet och starta analysen på pekskärmen i användargränssnittet. Systemet styrs av världens ledande titrering programvara tiamo™.

Överlägsen selektivitet

Karl Fischer-titrering är oöverträffad när det gäller selektivitet för vatten i spårmängder. Dessutom är det den enda absoluta metoden för denna typ av övervakning, det vill säga systemkalibrering är inte ett problem.

Mycket känslig

Coulometrisk Karl Fischer-titrering är mycket känslig och möjliggör tillförlitlig bestämning av vatteninnehållet ned till ppm-nivå.

Applikationsdokument finns tillgängliga

Application Notes för bestämning av vattenhalten i följande gasformiga matriser är tillgängliga:

Downloads