Helt igenom automatiserad test av konduktivitet i vatten i överensstämmelse med USP 645
2019-03-01

MATi 14 titration system for the fully automatic measurement of waters with low conductivity in accordance with USP 645

USP 645 beskriver konduktivitet som en nyckelparameter för mätning av renheten hos ultralätta vatten och injektionsvatten. Överensstämmelse med USP 645 är centralt för produktionen hos läkemedelsindustrin. Ett testförfarande i tre steg som definieras enligt standarden kan innebära en utmaning, särskilt om testet utförs manuellt. Ett för ändamålet utvecklat system från Metrohm erbjuder en helt igenom automatiserad lösning, vilket minskar risken för oriktiga resultat, samtidigt som produktiviteten ökar.


USP 645 beskriver en serie av tre tester, som ska utföras i följd. Om det första testet misslyckas, måste proceduren för steg två utföras och skulle det uppvisa fel måste steg tre utföras. Misslyckas också det tredje testet kan inte provet tas med i räkningen och måste uteslutas. Den mänskliga faktorn kan ibland medföra fel i varje steg, eftersom det är viktigt att de genomförs med stor noggrannhet och exakthet samt villkoren hela tiden uppfylls, exempelvis som att hålla en specifik temperatur i lösningen.

Metrohm's system för konduktivitetsmätningar uppfyller specifikationerna enligt USP 645 och erbjuder dessutom en helt igenom automatiserad lösning. Allt som krävs av den som ansvarar för mätningen är att fylla provet i en bägare och placera den på systemets provväxlare. Konduktivitetsmätning i hela provserier utförs sedan helt utan övervakning med hjälp av programvaran tiamo som också garanterar att dataintegriteten bibehålls samt att analysen utförs i överensstämmelse med regelverken i FDA 21 CFR del 11.

Ladda ner applikationsnoten

Lär mer om titrersystemet MATi 14

Ladda ner pressrelease på engelska