Avloppsanalys i behandlingsanläggningar - kritiska parametrar och hur man mäter dem
2018-12-13

Cover of Wastewater analysis brochure

Operatörer hos avloppsreningsverk är beroende av tillförlitliga analysmetoder för övervakning och rapport av prioriterade ämnen i anläggningen. Metrohm erbjuder en samling standardiserade metoder (ISO, DIN, EPA) för kritiska parametrar som sträcker sig från kemisk syreförbrukning (COD), alkalinitet, oxyhalider och tungmetaller.

Broschyren är kostnadsfri och beskriver metoder som:

Ladda ner broschyren