Vision Air 2.0 – Ny programvara för Vis/NIR-spectroskopi
2017-03-01

Vision Air spectroscopy software for Vis-NIR spectrometers from Metrohm

Metrohm presenterar Vision Air 2.0 en universell mjukvarulösning för VIS/NIR-spektroskopi. Vision Air tar hänsyn till de olika behov som användare och laboratoriechefer har med med specifika gränssnitt som förenklar rutinanalyser, metodutveckling, data- och instrumenthantering. Analyser med Vision Air är helt igenom spårbara och uppfyller kraven i  FDA 21 part 11 för läkemedelsindustrin.


Vision Air är enkel att hantera. Två klick är allt som behövs för att en exakt mätning ska genomföras. Analysresultaten visas tydligt på skärmen med både text och färger som indikerar Pass/Fail eller varningar. Vision Air erbjuder överlägsen flexibilitet och stöder mjukvarulösningar för metodutveckling från olika leverantörer. Vision Air erbjuder pre-kalibreringar för många parametrar vilket innebär att VIS7NIR-spektrometrar som körs med Vision Air är redo att användas på bara några minuter.

Nätverksfunktionen och databassystem för Vision Air gör det enkelt med hantering av flera spektrometrar och stora datamängder. Alla Vision Air data sparas till en central databas för enkel säkerhetskopiering och filtrering.

Vision Air erbjuder full överensstämmelse med kraven i FDA 21 CFR part 11. Omfattande och tydligt strukturerade verifieringskedjor, signaturer på två nivåer och användaradministration som ser till att varje handling registreras

Mer information om Vision Air

Hämta pressrelease på engelska