USP moderniserar viktiga monografier – hur kan farmaceutiska laboratories dra fördelar av det?
2018-03-13

Standard-compliant chemical analysis in accordance with pharmacopeia

United States Pharmacopeia (USP) moderniserar för närvarande många av sina monografier för att få dem uppdaterade och återspegla de senaste innovationerna och tekniska uppdateringarna. I ett gemensamt webbseminarium kommer doktor Leonel Santos, direktör för kemiska läkemedel vid USP och Metrohm USA, att ge en översikt över USPs moderniseringsprogram för monografierna och vikten av dem för läkemedelslaboratorier. Utöver en generell översikt kommer man också att ge exempel på hur innovationer och ny instrumentering gör analysen i läkemedelslaboratoriet mer funktionell, kostnadseffektiv och säker.


Det gemensamma webbseminariet kommer att presenteras live av American Pharmaceutical Review ™ torsdagen den 12 april, 11.00 US Eastern Daylight Time. Förutom att webbseminariet ger översikt över USP: s moderniseringsprogram, så kommer Michael Chang, Scientific Liaison Officer, att presentera ett exempel på ett framgångsrikt moderniseringsprojekt där OTC-produkter analyserades för zinkbestämning (USP <591>) med selektiva jonkromatografimetoder.


Som företrädare för branschen kommer Hari Narayanan från Metrohm USA att ge en sammanfattande översikt över vanliga kemiska analysmetoder, deras selektivitet och känslighet och dela exempelfallstudier om deras genomförande med inriktning på kromatografiska tekniker och då i synnerhet jonkromatografi.

Registrera dig för webbseminariet här


The speakers

Leonel M. Santos, Ph.D.

Director of the Chemical Medicines Department, United States Pharmacopeia (USP)

Michael Chang, Ph.D.

Scientific Liaison of Chemical Medicines Department, United States Pharmacopeia (USP)

Hari Narayanan, Ph.D.

Product Marketing Manager,
Metrohm USA Inc.