Metrohm bidrar till moderniseringsinitiativ för monografi
2018-12-04

Poster on the determination of ionic impurities in drug substances, potassium carbonate, and potassium bicarbonate

Metrohm fortsätter sitt produktiva samarbete med USP (United States Pharmacopeia) efter ett globalt initiativ för att modernisera monografier som traditionellt sorterar under våtkemiska metoder. Målet med detta moderniseringsinitiativ är att ersätta metoderna i dessa monografier med selektiva och känsliga metoder som återspeglar de senaste innovationerna och tekniska uppdateringarna. Metodinnovationer i kombination med ny instrumentering gör laboratorieflöden effektivare och mer kostnadseffektiva.

Metrohms utvecklingsarbete har bidragit till en mängd uppdaterade monografier som återspeglar USP:s moderniseringsprioriteringar. Framförallt arbetar Metrohm för att bidra till metoder för analyter som är betydande inom läkemedelsindustrin, speciellt för egenvårdsprodukter (OTC-produkter) och generiska läkemedel. Dessa uppdateringar handlar om nyligen validerade metoder för jonkromatografi och automatisk titrering som är en integrerad del av USP:s monografi moderniseringsinitiativ.


Samarbetet mellan USP, Metrohm och motsvarande företag tar form i gemensamma företeelser och presentationer som fokuserar på den farmaceutiska QA/QC-marknaden. Senast presenterade Metrohm tekniska posters på PharmSci 360-konferensen (tidigare AAPS) Washington, DC och vid Eastern Analytical Symposium (EAS) i Princeton, NJ.


Ladda ner