Gifter i vår miljö - enkel bestämning av sexvärt krom med IC
2015-02-27

Generellt sett klassificeras sexvärt krom eller Cr (VI) som allergiframkallande, cancerframkallande och extremt giftigt, och är föremål för strikt övervakning. Cr (VI) kan förekomma i olika koncentrationer i olika områden, t.ex. dricksvatten, leksaker och textilier.

Metrohm har utvecklat jonkromatografiska bestämningsmetoder för bestämning av Cr (VI) i olika koncentrationsområden (ng/l till mg/L) med inline provprepareringstekniker för olika matriser. Mer information om dessa applikationer finns tillgängliga från Metrohm.

Applikation I: bestämning av krom (VI) i mineral och dricksvatten:

Metrohm har utvecklat en mycket känslig jonkromatografimetod (AN-U-057) för detektering av Cr (VI), med en gräns på fastställandet av mindre än 0,02 mikrogram/L Cr (VI). Appplikationen är också i överensstämmelse med det gränsvärde som krävs enligt EPA Standard 218.7.

Applikation II: Cr (VI) i leksaker - bestämning med jonkromatografi:

Metrohm har utvecklat en jonkromatografimetod för denna applikation (AN-U-068) som använder förkoncentrering och Inline Matrix Elimination. En del av migreringslösningen som framställts i enlighet med förordningen DIN EN 71-3: 2014-12 placeras på en förkoncentreringskolonn, där en sköljlösning används för att eluera matrisen från kolonnen. I det andra steget sker kromatografisk separation på en anjonbytare. Detektering med användning av en mycket specifik post-kolonn derivatisering i kombination med UV / VIS-detektion.

Applikation III: Cr (VI) i läder - bestämning genom jonkromatografi och Inline Dialysis:

Metrohm har utvecklat en jonkromatografimetod för denna applikation (AN-U-053) med användning av Inline Dialysis feller automatisk provberedning och UV/VIS-detektion efter efterkolonnreaktion. Före injektion av provet på separationskolonnen separeras de högmolekylära föreningarna i provmatrisen från Cr (VI) med Inline Dialys. I det andra steget sker kromatografisk separation på en anjonbytare. Detektering sker med användning av en mycket specifik post-kolonn derivatisering i kombination med UV/VIS-detektion.

För nedladdning