Kommande Symposium "New Electrochemical Analytical Methods and Trends in Energy Conversion and Storage – NEAMTECS 2015"
2014-10-02

Metrohm är mycket glada att bjuda in professionella användare till ett 3-dagars symposium med fokus på analytiska utmaningar och lösningar för elektrokemisk testning av batterier, bränsleceller och fotoelektriska substrat.

Symposiet kommer att ledas av Metrohm Academy i Herisau, Schweiz, och kommer att äga rum från den 21 till 23, 2015. Klicka här för mer information.

Inbjudna gästtalare omfattar experter från Metrohm, Metrohm Applikon och Metrohm Autolab samt yrkesverksamma från den akademiska forskningen och privata företag.
Deltagande kommer att gynna alla som vill lära sig:
  • om nya elektrokemiska testmetoder – "think outside of the box"!
  • hur man avgör en enhets (solcell super kondensator) prestanda genom potentiostater och galvanostater
  • hur man underhåller livslängden på sina membran och elektroder i bränsleceller och batterier
  • hur man kan förbättra och övervaka utvecklingsprocess och kvalitet genom avancerade elektrokemiska metoder
  • att bestämma och kvantifiera Cr (VI), Fe (II), Fe (III), As, Mg, Li, Na, Pb, Cd, Se, In, Cu, S och andra joniska arter i vattenhaltiga och organiska matriser
  • hur man kan observera och mäta oxidations- och reduktionsprocess
  • att övervaka elektrolytkomposition in situ med spektroskopiska metoder
  • hur man kan karakterisera och kvantifiera elektrolyter och joniska vätskor genom kopplade kromatografiska metoder
  • vilka krav och regleringar för energilagring och omvandling som snart kommer
  • vilken framtid ligger framför oss - senaste resultaten från cellbiobränsle till organisk solcellsforskning
Ladda ned pr på En