Räkodling i Schweiz
2020-09-30

SwissShrimp AG använder jonkromatografi för att övervaka vattenkvaliteten i Europas största räkodling

Till skillnad från ost- och chokladtillverkning är räkodling inte ofta förknippad med Schweiz. Ändå ligger Europas största räkodling i Rheinfelden, Schweiz. Där använder SwissShrimp AG den enorma mängden spillvärme som produceras av det närliggande schweiziska saltverket i sin saltlösning avdunstningsprocessen för att värma upp 16 stora inomhuspooler och odla Pacific White Shrimp (Litopenaeous Vannamei) i stor skala.


– Vår produktion är helt transparent och vi använder inte antibiotika i vår tillverkningsprocess, säger Michael Siragusa, teknisk chef och grundare av företaget. En sammanfattning av en nyckelvärdering för varumärket SwissShrimp och den premiumräka som han och hans team producerar.
– Vi fryser inte heller våra räkor utan skickar dem till våra kunder i Schweiz inom 24 timmar i speciellt framtagna kylboxar som vi har utvecklat själva.

Att upprätthålla de höga kvalitetsstandarderna är bara möjligt med den sofistikerade rening av havsvattnet som räkorna odlas i genomgår. Hela volymen på 16 stora inomhuspooler med en längd på 40 meter, en bredd på 5 meter och ett djup på 60 cm vardera, renas 20 gånger varje dag med hjälp av toppmoderna biologiska, kemiska och fysiska filter.


SwissShrimp News article

Siragusa och hans team analyserar cirka 15 joner totalt på ett helautomatiskt jonkromatografisystem från Metrohm. Effektiviteten är påtaglig.
– Om vi gjorde samma mätningar med en annan analysmetod, exempelvis fotometri, skulle det ta en hel dag att utföra dem, varje dag, säger Michael Siragusa. Havsvattnet i var och en av anläggningens åtta vattencykler mäts dagligen. Att hålla ett öga på de giftiga parametrarna ammonium, nitrit och nitrat är viktigt. Dessa ämnen beror på att räkorna matas och måste tas bort från vattnet. Tröskelvärden får inte överskridas. Michael Siragusa betonar att han är mycket nöjd med sitt jonkromatografisystem och supporten han får från Metrohm Schweiz och deras applikationsexperter.

Läs mer om SwissShrimp och jonkromatografi

Download Ladda ner pressrelease på engelska