Ny broschyr och webbsajt "Surface finishing"
2018-05-01

New industry brochure "Surface finishing"

Metrohm har under många år varit en lösningsleverantör inom ytbehandling och elektronikindustrin. Den nya broschyren "Surface finishing" presenterar applikationer och instrument för kvalitetskontroll av processbad som används vid ytbehandling och PCB-produktion – inklusive övervakning av avloppsvatten. Broschyren kan beställas gratis och finns även på webbsajten surface.metrohm.com

"Surface finishing" täcker hela produktionskedjan med vedertagna våtkemiska metoder för att styra nyckelprocesser och parametrar i funktionell och dekorativ beläggning:

  • Kontroll av grundläggande kemikalier och råvaror
  • Metaller som huvudkomponenter i galvaniseringsbad
  • Huvud- och sekundära komponenter i galvaniseringsbad
  • Övervakning av avloppsvatten och processvatten

Metoder som omfattas är pH-mätning, titrering, jonkromatografi, voltametri, NIR- och Raman-spektroskopi, såväl som processanalys atline och online. Lösningar för automatisering och system för elektrokemisk analys inom forskning och utveckling tas också upp. "Surface finishing" är ett verktyg för alla som är inblandade i professionell kvalitetssäkring i ytbehandling och PCB-produktion.


Downloads