Vad handlar suppression i jonkromatografi om? Teoretiska aspekter och praktiska fördelar förklaras.
2014-06-12

Suppression spelar en nyckelroll i jonbyteskromatografi och ledningsdetektering. Den används ofta, till exempel, för analys av anjoner och organiska syror. Metrohm är glada att kunna presentera en ny broschyr (8.000.5118) som sätter de teoretiska aspekterna och praktiska fördelarna av suppression i jonkromatografi under lupp.
Suppression som en praktisk lösning för jonkromatografi
  • minskar bakgrundskonduktiviteten hos elueringsmedlet
  • minimerar baslinjebrus
  • optimerar signal-brusförhållande
  • ökar känsligheten hos mätsystemet
Till dags dato är Metrohm Suppressor Module (MSM) är den mest effektiva och robusta tekniska lösningen för att genomföra suppression i jonkromatographi. Den patenterade MSM:en består av en liten rotor med tre patroner fyllda med katjonbytarharts. Medan den första patronen används för suppression utförs ett regenereringssteg på den andra patronen. Den tredje patronen sköljs automatiskt under denna tid. Således, med varje förskjutning av rotorn, är en nyligen regenererad suppressorpatron alltid tillgänglig för varje nytt prov.

De praktiska fördelarna med MSM är slående:
  • På grund av det utmärkta signal-brusförhållandet, kan anjoner och organiska syror bestämmas ned till ultraspårintervallet
  • Mätningar kan startas bara en halvtimme efter IC-systemet startats.
  • Applikationer kan ändras när som helst utan att påverka systemets prestanda
  • Tack vare den robusta designen och arbetssättet i MSM, kommer MSM med 10 års garanti. I praktiken innebär detta att det köps en gång med IC-systemet och aldrig kommer att behöva bytas ut.

Vill du lära dig mer om suppression i jonkromatografi??

Vi har sammanställt en vitbok om fördelarna med suppression i jonkromatografi för applikationer där HPLC slår fel.

Ladda ner vitpappret här

Ladda ner