Standarder i Metrohm's applikationsbibliotek
2017-06-07

Standards

Regelefterlevnad är en nödvändighet för kvalitetskontrollen i så gott som alla branscher. Att veta om en viss analysmetod uppfyller den relevanta standarden är därför avgörande för upprättandet av QC-förfaranden. För att underlätta denna bedömning har Metrohm lagt till ett nytt filter för standarder i applikationsbiblioteket på sajten.

De många standarder som utfärdats av nationella och internationella standardorganisationer, standardiserande organisationer (SDO) och standardorgan, t.ex. AOAC, ASTM, BIS, DIN, ISO, EPA, Ph. Eur., UOP eller USP, har haft stor inverkan på arbetet med att förbättra produkternas säkerhet och kvalitet. Det är emellertid inte alltid lätt för tillverkarna att bestämma huruvida sätten att gå tillväga i kvalitetskontrollen överensstämmer med de metoder som beskrivs i standarderna.


För att göra sökningen mera effektiv för tillverkare från olika branscher, har Metrohm lagt till ett nytt filter för standarder i sitt applikationsbibliotek. Biblioteket är ett fritt tillgängligt online-bibliotek och innehåller alla applikationer som tagits fram av Metrohm.

Här väljer du den standard som är relevant för dig. Endast de dokument som överensstämmer med denna standard kommer att filtreras och visas. Kombinerat med de befintliga filtren för analyt/parameter, matris, industri och analysmetod innebär det nya filtret att det blir betydligt enklare att hitta just de applikationsdokument som är av intresse för dig.

Till applikationsbiblioteket

Ladda ner pressrelease på engelska