OMNIS möter Cubis® II
2020-03-23

Den universella digitala plattformen från Metrohm integrerar den senaste laboratorievågen från Sartorius

Sartorius CUBIS II balance integrated in Metrohm OMNIS titrator

Tack vare en förlängning (QApp) som är implementerad så har vågen Cubis® II från Sartorius blivit en helt integrerad modul på OMNIS-plattformen. Att öppna upp OMNIS för ledande tredjepartstillverkare är ett led i Metohm's vision som marknadsledare inom titrering, att skapa den universella digitala plattformen för 2000-talets laboratorium.

Datasäkerhet och integritet

Vågen från Sartorius skickar inte bara mätresultaten till OMNIS utan också de fullständiga metadata för varje in- eller utvägning som utförs på vågen. När den är integrerad i ett lokalt nätverk garanteras att kryptering av all datautbyte sker så att de högsta standarderna för dataintegritet och säkerhet alltid uppfylls.


Central användarhantering

Användaradministrationen för Cubis® II hanteras och verifieras centralt i OMNIS. Kompletta revisionsspår för vågen registreras i OMNIS. Kraven på regelefterlevnad enligt FDA och EurdraLex uppfylls helt och hållet. Sömlös integration av Cubis® II gör att OMNIS nu också har blivit en analytisk våg.

Ergonomisk arbetsflödesintegration

Invägning eller utvägning av ett prov eller till och med komplett provserie kan startas direkt från vågen – utan att ens behöva starta OMNIS. Toleransgränser för provvikter representeras grafiskt på visningen av balansen. När det ingår i ett lokalt nätverk kan flera OMNIS-kunder dela på samma Cubis® II-våg.

Kontakta oss och lär mer om Cubis® II integration i OMNIS

Lär mer om OMNIS

Ladda ner pressrelease på engelska