Salthalten i bearbetade livsmedel - är din metod bra nog för EU-förordningen nr 1169/2011?
0001-01-01

I framtiden kommer det att bli obligatoriskt i alla medlemsstater i Europeiska unionen att ange kaloriinnehållet på bearbetade livsmedel tillsammans med följande sex näringsämnen: fett, mättade fettsyror, kolhydrater, socker, protein och salt (EU Regulation No. 1169/2011).

När det gäller bestämningen av saltinnehållet, är termotitrering överlägsen alla andra metoden avseende kostnad, noggrannhet, användarvänlighet, och robusthet.
Enligt det nya direktivet EU Foodstuffs Directive, kommer uppgiften om salt motsvarande livsmedel sedan beräknas som den totala natriumhalten x 2,5. Termometrisk titrering erbjuder en specifik, snabb och billig metod för bestämning av natriuminnehållet. De resultat som erhölls med 859 Titrotherm från Metrohm visar att med endast minimal provberedning är möjligt att direkt och exakt bestämma natriumhalten i livsmedelsprover med termometriska titrering.

Under termometrisk titrering är det entalpin eller entropi som inträffar under en definierad specifik kemisk reaktion som används för att bestämma slutpunkten. Den temperaturgivare som används är opåverkad av kemikalier eller provbeståndsdelar. Ingen särskild försiktighet måste utövas med avseende på lagring av sensorn mellan mätningarna. Denna metod påverkas därför inte av elektrokemiska, lösningsmedel eller proveffekter, såsom kan vara fallet med potentiometriska mätningar.

Allmänna fördelar med termometriska titrering:
 • Hög grad av automatisering: Seriamätningar vid provbytaren
 • Helautomatisk tillsats av reagens och vatten
 • Inline provfinfördelning med användning av en homogenisator
 • Provet sugs bort automatiskt efter bestämning
 • Enkelt: Vikt i provet och starta analysen
 • Fullständig integration i tiamo ™, världens mest framgångsrika titrerprogramvara
Fördelar jämfört med AAS och ICP-MS:
 • Betydligt lägre upphandling och driftskostnader
 • Minimikrav på laboratorieinfrastruktur
 • Enkel att använda för laboratorietekniker
Fördelar jämfört med direkt potentiometri med jonselektiva elektroder:
 • Ingen kalibrering av sensorn behövs
 • Inga problem med elektroder eftersom mätningen utförs med en okänslig temperatursensor
 • Inga störningar från fett, protein, socker, fast form osv
 • Större noggrannhet och tillförlitlighet
 • ökad robusthet
 • Betydligt mindre tid krävs (mindre än 3 minuter)
Ladda ned pr En