Kvalitetskontroll av polymerer: Direktmetod med flera parametrar kan minska kostnaderna upp till 90 %
2020-04-07

Vitboken som visar på fördelarna med tillämpad nära-infraröd spektroskopi

NIRS for quality control of polymers

Många olika normer införs för att stödja polymertillverkare i deras QC-process. Tiden som har avsatts för analysresultat och kostnaderna i samband med dessa kan dock tyckas överdrivna. Metrohm har kikat närmare på en alternativ metod: nära-infraröd spektroskopi (NIRS) som presenteras i en kostnadsfri vitbok. Baserat på verkliga applikationssexempel visar författarna hur NIRS kan sänka löpande QC-kostnader i tillverkningsprocessen för polymerer med 90 %.

En underestimering av kvalitetskontrollprocesser är en av de viktigaste faktorerna som leder till interna och externa produktfel. Rapporter visar att detta kan resultera i förluster av omsättningen på mellan 10 – 30 %.


Icke-förstörande och lättanvända spektroskopiska metoder som NIRS kan spela en nyckelroll för att upprätthålla produktkvaliteten under hela tillverkningsprocessen – utan de kostnader och risker som är förknippade med traditionella våtkemiska metoder. Ladda ner vitboken och lär mer om:

  • Hur NIRS fungerar och fördelarna med tekniken jämfört med konventionella metoder
  • Hur NIRS kan minska driftskostnaderna för kvalitetskontroll med 90 %, vilket exemplifieras med verkliga applikationer
  • Hur typiska kvalitetsparametrar inom polymerindustrin (t.ex. inneboende viskositet, syratal, fukt, funktionella grupper) kan kvantifieras med NIRS enligt ASTM E1665

Ladda ner vitboken och ta kvalitetskontrollen till nästa nivå

Ladda ner pressrelease på engelska